منابع آزمون ارشد علوم دامی

نام کتاب                     مولف                       مترجم                                 انتشارات
مقرمه برامارواحتمال       رکترخشنود                                                      دانشگاه ازاد
طرح ازمایش کشاورزی    دکترعبداله بصیری                                              دانشگاه شیراز
اصلاح نژاد                   لسلی                  دکترامانلو                              ×××××زنجان
اشنايی با ژنتیک کمی    فارلونر                   دکترولیزاده                            مرکز نشر دانشگاهی
تغذيه دام                    مکدونالد                     
فیزیولوژی دام               دکتر جواد ضمیری                                             ××××××شیراز

+ نوشته شده در ساعت ۱۳:۴ بعد از ظهر توسط مهدی نامدار |